Besøg vores klinik
Næstvedvej 5, Fensmark, 4684 Holmegaard
Åbningstider
Se vores åbningstider nederst på siden

Ifølge Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoner er vi forpligtet til at føre journal, der betales journalgegyr ved første behandling i klinikken.

Journalen har til formål at dokumentere og tilrettelægge din helt individuelle behandling. Journalen opbevares fortroligt , og vi har som sundhedspersoner tavshedspligt .

Alle patientjournaler skal gemmes i minimum 5 år, vi spørger ind til medicin og sygdomme, da det kan have betydning for behandlingen.

Vi er som statsautoriserede fodterapeuter og i kraft af vores autorisation forpligtet til at holde os opdateret på fagets områder. Vi er også underlagt patientklagenævnet.

Statsautoriserede fodterapeuter er underlagt Styrelsen for patientsikkerhed, hvilket betyder at der føres risikobaserede tilsyn på klinikkerne. Alle klinikker der drives af statsautoriserede fodterapeuter er derfor underlagt og påkrævet en høj hygiejne standard.

Vores autorisation er derfor din sikkerhed for kvalitet og korrekt behandling.